SKEN

Moderná novostavba pobočky firmy v pomerne jednoduchej architektonickej forme s vzdušne, prehľadne a relatívne veľkoryso riešenou centrálnou halou (showroomom).

Architektonicky sa objekt tvarom a materiálom viaže na svoju strojárenskú náplň, pričom najdôležitejšie pri jeho navrhovaní bolo skĺbiť v ňom mnoho rôznych prevádzkových celkov v pomerne jednoduchej architektonickej forme. Dominantnou z hľadiska interiéru je vo vzťahu k návštevníkom centrálna hala (showroom). Je navrhnutá voľne, vzdušne, prehľadne a relatívne veľkoryso . . .

Ostatné interiérové prevádzky sú navrhnuté hlavne s ohľadom na logistiku a s dôrazom na významnú minimalizáciu komunikačných priestorov. Návrh a výber nábytku a interiérových prvkov bol uskutočnený s ohľadom na jeho začlenenie do celkovej tvarovej (dôraz na jednoduchosť) a farebnej koncepcie stavby. Základom vonkajšieho dizajnu stavby je snaha o prepracovaný a čistý architektonický výraz, korešpondujúci s jej funkciou a obsahom. Kompozícia tvarov je vyvážená kompozíciou použitých metalických fasádnych obkladov, ktorá je doplnená umiestnením zatieňovacích systémov ako aj výrazných reklamných plôch.
Pobočka firmy Phoenix Zeppelin v Košiciach sa zaoberá predajom, servisom a požičiavaním stavebných strojov. Návrh tejto stavby je zaujímavý aj tým, že ide o prvý z viacerých areálov firmy Phoenix Zeppelin na Slovensku, navrhovaných a realizovaných v rozsiahlom celoslovenskom investičnom zámere, čím stanovuje v zmysle svojho štandardu a koncepcie trend rozvoja firmy do budúcnosti.

Autori: Braňo Hovorka, Števo Moravčík, Martin Paulíny
Lokalita: Košice, Šaca
Investor: Zeppelin SK (predtým Phoenix Zeppelin)
Náklady: 70 mil. Sk
Návrh, projekty: 2003 - 2006
Realizácia: 2006 - 2007

Publikácie: archiweb, archdaily

ESA 2014 - Phoenix Zeppelin KošiceARCH 07/2007 - Phoenix Zeppelin KošiceASB 10/2008 - Phoenix Zeppelin Košice