SKEN

Úspešná firma potrebuje zaujímavú firemnú centrálu. Jej architektúra ovplyvní to, ako vyzerá pred svojimi klientmi, s priamym dosahom na jej firemnú identitu, kultúru a marketing.

Objednávateľom a užívateľom budúcej stavby je úspešná technologická firma AIRSYSTEM. Zaoberá sa projektovaním a dodávkami moderných TZB systémov. Zadaním pre návrh ich novej administratívnej centrály je vytvoriť polyfunkčnú prevádzkovú budovu s možnosťou časť budovy prenajímať ďalším firmám. Základnou požiadavkou investora je tiež vytvoriť budovu v najvyššom štandarde tohoto typu stavieb.

Stavba sa bude nachádzať v meste Bánovce nad Bebravou, na pozemku pri Trenčianskej ceste, hlavnom komunikačnom ťahu cez mesto. Lokalita je v súčasnosti nekonzistentná priemyselná zóna, ktorá vznikla na pôvodne poľnohospodársky osídlenej periférii malého mesta. Územie je bez jasne definovaných urbanistických kvalít. Jediným výraznejším urbanistickým prvkom je hlavná cesta, teda ulica okolo ktorej sa priemyselné a prevádzkové areály postupne vybudovali a vytlačili pôvodnú zástavbu rodinných domov so záhradami. Výhodou lokality s pozemkom investora je jej výborné napojenie na hlavnú mestskú dopravnú tepnu, čím je pozemok dobre prístupný z blízkych firiem a dobre marketingovo viditeľný.

Koncepcia návrhu vychádza z požiadaviek budúceho užívateľa a vlastností jeho pozemku. Prevádzkovú, predovšetkým administratívnu náplň stavby je s ohľadom na relatívne malú výmeru pozemku vhodné vložiť do veľmi kompaktnej kubickej trojpodlažnej budovy s podzemným parkovacím zázemím. Účelné tvarovanie hmoty stavby sa zameriava na jej jednotlivé podlažia. Nakoľko sú naplnené rozličnou náplňou, navrhli sme ich rôzne veľké. Vstupné podlažie je veľkosťou prispôsobené plošným požiadavkám užívateľa na vstupnú halu, bistro a kongresovú sálu. Jeho organizácia vychádza z modulovej osnovy podzemných parkovacích podlaží. Plošne najrozsiahlejšie je, s ohľadom na podnikateľský zámer jeho využitia prenajímateľné prvé poschodie. Pomocou svojich vykonzolovaných presahov na čelnej a zadnej fasáde prekrýva toto podlažie hlavný vstup do budovy a tiež výstup do exteriéru pri konferenčnej miestnosti v zadnej časti stavby. Poschodie nad ním je plošne menšie, jeho výmera je nastavená pre potreby a počet zamestnancov firmy AIRSYSTEM. Zmenšenie tohoto podlažia umožnilo vytvorenie strešných terás so zeleňou, ktoré zaujímavým spôsobom doplnia administratívne priestory smerom do exteriéru. Zmenšenie a zapustenie tohto podlažia smerom do vnútra stavby tiež znížilo opticky výšku celej budovy v pohľade smerom od ulice. Takto sa budova blíži svojou výškou susednej, vo veľkej miere dvojpodlažnej zástavbe.

Architektonicky je navrhnutý objekt plnokrvnou, veľmi efektívnou administratívnou budovou s veľkou mierou vnútornej variability priestorov. Tak, ako sa tvarovanie stavby viaže na jej jednotlivé podlažia, viaže sa na ne aj materiality stavby. Podzemné priestory sú tvorené železobetónovými konštrukciami, ktorých podstata je prenesená na povrchy konštrukcií tvorené pohľadovým betónom. Prízemie je kombináciou pohľadového železobetónu, bielych, dokonale hladkých stien a oceľových konštrukcií v zmysle kombinácie jeho funkcií. Poschodie je tvorené prísnym, ekonomickým oceľovým skeletom s metalickým povrchmi jadrovej časti. Najvyššie podlažie, administratívna centrála AIRSYSTÉM je drevostavbou, drevený skelet je tu doplnený drevenými obkladmi jadra a drevenou exotickou "palubou" strešných terás. Vo významnej miere je v návrhu zapracovaná exteriérová zeleň, tvoriaca predovšetkým vizuálny predel medzi stavbou a nevzhľadným okolím.

Autori: Braňo Hovorka, Martin Paulíny, Natália Michalová
Lokalita: Bánovce nad Bebravou
Návrh: 2017