SKEN

Nový nitriansky aquapark je navrhnutý ako prestavba existujúceho kúpaliska za účelom jeho celoročného využitia v modernom prevádzkovom štandarde.

Ideový návrh aquaparku vznikol na základe objednávky súkromnej spoločnosti, ktorá s jeho pomocou prezentovala zámer rekonštruovať v spolupráci s mestom Nitra kúpalisko Na Sihoti. Aquapark mal byť prestavbou existujúceho kúpaliska za účelom jeho celoročného využitia v modernom prevádzkovom a hygienickom štandarde. Kúpalisko sa nachádza v rekreačnej časti mesta, medzi hradným kopcom a riekou Nitra. Prístup k areálu je zo severovýchodu, vďaka čomu je potom areál z pohľadu preslnenia vhodne orientovaný juhozápadne. Zo všetkých strán kúpalisko obklopuje veľmi pekný historický park, ktorý vytvára tomuto miestu príjemnú komornú atmosféru . . .

Východiskom návrhu je reakcia na atmosféru v lokalite a snaha o jej využitie v prospech budúcej prevádzky. Silným motívom kúpaliska je jeho umiestnenie v pokojnej časti mesta, prítomnosť historického parku v okolí a optický kontakt s Nitrianskym hradom. Aquapark bude s ohľadom na rodinnú klientelu užívateľsky veľmi prehľadný, bude sa skladať z letnej vonkajšej terasy s bazénmi, atrakciami a vonkajším sedením, kompaktného celoročne využívaného objektu kruhového pôdorysu s veľkou centrálnou bazénovou halou a parkoviska v mieste existujúcich dopravných plôch. Parkovacia kapacita bude nastavená tak, aby nebol pokojný charakter lokality dopravou narušený, záložná parkovacia kapacita bude na parkoviskách pri neďalekých štadiónoch. Koncepcia s kompaktným objektom kruhového pôdorysu reaguje na okolitý park, ktorý sa návštevníkom vo výhľadoch z interiérov panoramaticky otvára, vďaka čomu pocit z pôvodného kúpaliska uprostred parku zostane zachovaný. Výhľadu a presleneniu centrálnej bazénovej haly napomáha aj sklon juhozápadnej fasády, pričom špirálovitý tvar obvodového plášťa reaguje na potrebu vytvoriť priestor pre vnútorný tobogan. Kruhový pôdorys stavby má zmysel aj z pohľadu energetickej úspornosti jej prevádzky, ochladzovaná plocha obvodového plášťa je menšia ako pri pravouhlých riešeniach. Okrem centrálnej bazénovej haly bude objekt obsahovať technické a prevádzkové zázemie v suteréne, na prízemí parné sauny prístupné z bazénovej haly, či v náväznosti na vstup foyer s kaviarňou. Na poschodí budú šatňové priestory a rozsiahlejší wellness. Na druhom poschodí sa bude nachádzať reštaurácia a priestory fitness.
To, že bude stavba viditeľná z hradného vrchu, je dôležitým východiskom návrhu, myslíme si, že by tam mal vzniknúť objekt pôsobiaci výtvarne. To je dôvod návrhu jednoduchej geometrie ústredného, celoročne využívaného objektu, umierneného farebného riešenia jeho fasád, či použitia zelenej strechy.

Autori: Braňo Hovorka, Martin Paulíny
Lokalita: letné kúpalisko na Sihoti, Nitra
Investor: súkromná spoločnosť
Ideový návrh: 2014