SKEN

Paulíny Hovorka Architekti


Architektonický ateliér je zameraný na navrhovanie a projektovanie novostavieb a rekonštrukcií objektov pre bývanie a podnikanie, vrátane tvorby ich interiérov. Rozsah našej ponuky sa štandardne pohybuje od architektonických štúdií, cez všetky projektové stupne, po aktívnu autorskú spoluprácu pri výstavbe. V našej tvorbe sa snažíme o primeranú, ale originálnu a inovatívnu reakciu na východiská zadania. Sú to hlavne požiadavky klienta, vlastnosti jeho pozemku a lokality, či ekonomika výstavby a dlhodobo udržateľnej prevádzky. Uvedené východiská sa logicky odzrkadľujú v nápaditom koncepte stavby, ktorému pomáha fungovať jej čistý moderný dizajn. Precízne navrhnuté stavebné detaily a interiér sú poslednými časťami skladačky vedúcej k výnimočným výsledkom.

Ateliér založili architekti Martin Paulíny (FA STU 1997, autorizovaný architekt SKA reg.č. 1231AA) a Braňo Hovorka (FA STU 1998) v Banskej Bystrici v roku 1998.
Od roku 2009 boli alebo sú súčasťou ateliéru architekti: Natália Galko Michalová, Marek Peťovský, Veronika Kochaníková, Radovan Krajňak, Jakub Havlík, Zuzana Hrušková Reháková.

ing. arch. Martin Paulíny | +421 905 489 339 | pauliny@pha.sk
ing. arch. Braňo Hovorka | +421 905 547 277 | hovorka@pha.sk


Našou typickou úlohou je navrhnúť stavbu. Stavba by mala v sebe spojiť parametre funkčné s estetickými a mala by byť dobrou architektúrou. Čo je to dobrá architektúra nie je jednoduché jednoznačne definovať. Podľa nás by dobrá architektúra mala dobre slúžiť svojim užívateľom z hľadiska funkčného, mala by dobre vyzerať, hoci názor na toto môže byť dosť subjektívny a mala by mať aj niečo navyše.

My to niečo hľadáme v premyslenom prepojení konceptu a dizajnu stavby na jej okolie. Každá lokalita výstavby má svoje výhody aj nevýhody, ktoré sa dajú zohľadniť vo väzbe na východiskové požiadavky budúcich užívateľov. Výhody lokality je návrhom nutné maximálne zhodnotiť, nevýhody potlačiť, vyvarovať sa formalizmu a vhodne využiť technologické vymoženosti súčasnosti. Toto je naša cesta k tvorbe dobrej architektúry a vôbec netvrdíme že je jediná správna. Výsledky uvedeného spôsobu uvažovania o architektonickej tvorbe môžete posúdiť na príkladoch našich navrhnutých a realizovaných stavieb.

Publikácie a mediá

DAAD/DAAF 2021 - PAULÍNY HOVORKA architekti / SKASB 03/2016 - Centrála Gumex SlovakiaHomie 03/2016 - Centrála Gumex + profil PHAArch 10/2015 - Centrála GumexA10 57/2014 - Dom K2 + Dom zlomuCorporate Architecture - Centrála Phoenix ZeppelinL4 2014 - House Design 4 - Dom K2Octogon 10/2010 - Dom zlomuESA 2014 - Phoenix Zeppelin KošiceA3UM, RTVS, 21-10-2012 - Centrála Phoenix ZeppelinARCH 12/13 - Dom K2A+D 03/2012 - Centrála Phoenix ZeppelinHomie 06/2014 - Dom K2Int-Ext 02/2014 - Dom K2Pekné bývanie 02/2014 - Dom K2Tyzden 47/2011 - Centrála Phoenix ZeppelinHosp noviny CZ 2012 - Centrála Phoenix ZeppelinPekné bývanie 01/2011 - Dom zlomuInt-Ext 10/2011 - profil PHAHomie 11/2010 - Dom zlomuARCH 05/11 - Centrála Phoenix ZeppelinInt-Ext 11/2011 - Centrála Phoenix ZeppelinAtrium 06/2010 - Dom zlomuARCH 10-2010 - Dom zlomuMôj dom 03/2012 - Dom zlomuARCH 07/2007 - Phoenix Zeppelin KošiceASB 10/2008 - Phoenix Zeppelin Košice

Kde nás nájdete

Adresa ateliéru:
Dolná 6A
974 01 Banská Bystrica
pha@pha.sk

Firemné údaje:
PHA, s.r.o.
Dolná 6A
974 01 Banská Bystrica

IČO: 36716243
IČ DPH: SK2022289533
IBAN: SK6211000000002624172010

Spoločnosť zapísaná v OR SR Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, vložka č. 12442/S