SKEN

Paulíny Hovorka Architekti

 

Náš architektonický ateliér je zameraný na navrhovanie a projektovanie novostavieb a rekonštrukcií objektov pre bývanie a podnikanie, vrátane tvorby ich urbanistického kontextu, či interiérov. Rozsah našich služieb sa pohybuje od architektonických štúdií, cez všetky projektové stupne, po aktívnu autorskú spoluprácu pri výstavbe. Pri navrhovaní sa snažíme o primeranú, no originálnu a inovatívnu reakciu na východiská zadania. Sú to požiadavky klienta, vlastnosti jeho pozemku a lokality, ale aj ekonomika výstavby, či dlhodobo udržateľnej prevádzky. Uvedené východiská sa logicky odzrkadľujú v premyslenom koncepte stavby, ktorému pomáha fungovať jej čistý moderný dizajn. Precízne navrhnuté detaily stavby aj interiéru, sú poslednými časťami skladačky vedúcej k nevšedným a výnimočným výsledkom.

Ateliér založili architekti Martin Paulíny (FA STU 1997, autorizovaný architekt SKA reg.č. 1231AA) a Braňo Hovorka (FA STU 1998) v Banskej Bystrici v roku 1998.
Od roku 2009 boli alebo sú súčasťou ateliéru architekti: Natália Galko Michalová, Marek Peťovský, Veronika Kochaníková, Radovan Krajňak, Jakub Havlík, Zuzana Hrušková Reháková.

ing. arch. Martin Paulíny | +421 905 489 339 | pauliny@pha.sk
ing. arch. Braňo Hovorka | +421 905 547 277 | hovorka@pha.sk

 

Našim typickým zadaním je navrhnúť stavbu. Stavba by mala v sebe spojiť parametre funkčné s estetickými a mala by byť dobrou architektúrou. Mala by teda mať určitú pridanú hodnotu, niečo navyše. My to niečo hľadáme v dôslednom a premyslenom prepojení konceptu a dizajnu stavby na jej okolie a relevantný kontext. Každá lokalita výstavby má svoje výhody aj nevýhody, ktoré sa dajú zohľadniť vo väzbe na východiskové požiadavky budúcich užívateľov. Výhody lokality je návrhom nutné maximálne zhodnotiť, nevýhody potlačiť, vyvarovať sa akémukoľvek formalizmu a vhodne využiť technologické vymoženosti súčasnosti. Výsledky uvedeného prístupu k architektonickej tvorbe môžete posúdiť na príkladoch našich navrhnutých a realizovaných stavieb, z ktorých viaceré získali prestížne architektonické ocenenia.

Publikácie a mediá

Dolce Vita - 2024/3 - Zasadit dumSaB 3-4/2024 - Dom ZasadenýProjekt 01/2024 - Dom ZasadenýProjekt 01/2023 - Interpolis Office CenterDAAD/DAAF 2021 - PAULÍNY HOVORKA architekti / SKASB 03/2016 - Centrála Gumex SlovakiaHomie 03/2016 - Centrála Gumex + profil PHAArch 10/2015 - Centrála GumexA10 57/2014 - Dom K2 + Dom zlomuCorporate Architecture - Centrála Phoenix ZeppelinL4 2014 - House Design 4 - Dom K2Octogon 10/2010 - Dom zlomuESA 2014 - Phoenix Zeppelin KošiceA3UM, RTVS, 21-10-2012 - Centrála Phoenix ZeppelinARCH 12/13 - Dom K2A+D 03/2012 - Centrála Phoenix ZeppelinHomie 06/2014 - Dom K2Int-Ext 02/2014 - Dom K2Pekné bývanie 02/2014 - Dom K2Tyzden 47/2011 - Centrála Phoenix ZeppelinHosp noviny CZ 2012 - Centrála Phoenix ZeppelinPekné bývanie 01/2011 - Dom zlomuInt-Ext 10/2011 - profil PHAHomie 11/2010 - Dom zlomuARCH 05/11 - Centrála Phoenix ZeppelinInt-Ext 11/2011 - Centrála Phoenix ZeppelinAtrium 06/2010 - Dom zlomuARCH 10-2010 - Dom zlomuMôj dom 03/2012 - Dom zlomuARCH 07/2007 - Phoenix Zeppelin KošiceASB 10/2008 - Phoenix Zeppelin Košice

Kde nás nájdete

Adresa ateliéru:
Dolná 6A
974 01 Banská Bystrica
pha@pha.sk

Firemné údaje:
PHA, s.r.o.
Dolná 6A
974 01 Banská Bystrica

IČO: 36716243
IČ DPH: SK2022289533
IBAN: SK6211000000002624172010

Spoločnosť zapísaná v OR SR Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, vložka č. 12442/S