SKEN

Horizontálny minimalistický dom na kopci s výhľadom na borovicový les a mesto Banskú Bystricu. Jedno veľké obytné podlažie o celú svoju výšku zapustené v teréne.

Zámerom našich klientov, z ktorého vychádza náš návrh je výstavba samostatne stojaceho rodinného domu. Stavba bude stáť na pozemku v Banskej Bystrici, v lokalite na Suchom vrchu. Pozemok je svahovitý, prístup naň je zo západu, jeho orientácia je juhovýchodná, v smere klesania svahu. Pekné výhľady z pozemku sú v smere juhovýchodnom na blízky hustý borovicový les, v smere severozápadnom na Banskú Bystricu a hory nad ňou. Výhodou pozemku je predovšetkým krásne prírodné prostredie Kremnických vrchov v ktorom sa nachádza, hustý borovicový les v dotyku s pozemkom a možnosti výhľadov, ktoré v smere severovýchodnom umožňuje na spomínaný les a mesto. Nevýhodami sú svahovitosť terénu a s ním súvisiace umiestnenie pozemku pod územím výstavby rodinných domov . . .

Návrh rodinného domu vychádza z požiadaviek užívateľov, tvarových vlastností pozemku a lokality, ako aj orientácie miesta na svetové strany. Požaduje sa jednopodlažnosť, dostatočné súkromie v interiéri aj exteriéri domu s ohľadom na susedné pozemky, zaujímavý výhľad zo všetkých obytných miestností, dostatočné presvetlenie a preslnenie obytných priestorov, jednoduchosť stavby a jej premyslená prevádzka v spojení s exteriérovou terasou.
Vjazd na pozemok je v západnom rohu, kde je zároveň jeho najvyššia úroveň. Tu končí verejná príjazdová cesta, ktorá pokračuje ďalej na pozemok ako vjazd. Parkovanie vozidiel je hneď za vjazdom na pozemok umiestnené v jednej výškovej úrovni ako zelená strecha domu. Príjazdová cesta pre za vjazdom pokračuje ďalej, formou pojazdnej rampy schádza do obytnej úrovne domu.
Rodinný dom je umiestnený pozdĺž pojazdnej rampy. Prevádzka domu je jednopodlažná, kompozične mu dominuje horizontalita s orientáciou veľkých zasklených stien izieb v smere juhovýchodnom, na blízky borovicový les a výhľad. Dôležitou súčasťou domu je veľká obytná terasa pri jeho hlavnej juhovýchodnej fasáde. Prístup na túto terasu je možný aj priamo, od pohotovostného parkovania pri vjazde, bez nutnosti prechodu cez dom, z veľkej obývacej miestnosti a všetkých ostatných izieb. Rozhranie medzi terasou a interiérom nie je lineárne. Pri Obytnej hale vytvára meander, ktorý zabieha dovnútra domu. Fasáda sa točí okolo rôzne veľkých obytných miestností vo viackrát zalomenom pravouhlom meandri. Obytná časť terasy vstupuje hlbšie do telesa domu.
Okrem horizontálnej kompozície a nenápadnosti v teréne je ďalším dôležitým architektonickým prvkom stavby jej prirodzená materialita. Je postavená predovšetkým na prírodných materiáloch a ich prirodzenej farebnosti. Zelená strecha, prirodzené betónové povrchy stien, plochy skla a surovej drevenej terasy vytvárajú spolu s okolitou prírodnou scenériou harmonický celok. Veľmi dôležitý pre celkový architektonický výraz stavby je veľký strešný svetlík s priehradovou nosnou konštrukciou, ktorý zabezpečí interiéru zaujímavé výškové členenie a premenlivú svetelnú a slnečnú kulisu. Presklené steny fasád, prírodná materialita, či meniace sa slnečné scenérie dodajú domu viacero pestrých a zaujímavých výtvarne pôsobiacich vrstiev.

Autori: Braňo Hovorka, Martin Paulíny, Natália Michalová
Lokalita: obytný súbor Suchý Vrch - Pod Flosom, Banská Bystrica
Návrh, projekty: 2016 - 2018