SKEN

Minimalistická vila v golfovom rezorte s bohatým technologickým vybavením vytvárajúca priestor pre bývanie s možnosťou nadštandardnej relaxácie.

Zadaním pre návrh exkluzívnej vily bolo vytvorenie príjemného bývania s možnosťou každodennej relaxácie, bez nutnosti častého prekonávania výškových úrovní. Dôraz bol daný aj na kontakt obytnej časti a záhradného exteriéru vo väzbe na priľahlé umelé jazero, ktoré je súčasťou okolitého golfového rezortu . . .

Zo zadania vyplynul introvertný návrh domu, ktorý je k obslužnej uličnej komunikácii otočený skoro úplne uzatvorenou nástupnou časťou, vstupným zádverím a garážou. Hlavné obytné podlažie nachádzajúce sa na prízemí, výškovo o pol podlažia nižšie ako nástupná časť, je otočené do chránených časti pozemku smerom k jazeru a obsahuje veľkorysú obytnú halu s kuchyňou a jedálňou, relaxačný a wellness blok a spálňovú časť. Menej navštevované poschodie, nachádzajúca sa o pol podlažia vyššie ako je nástupná časť domu, obsahuje hosťovské izby s vlastnou strešnou terasou a viacfunkčnú pracovňu s výhľadom na jazero. Výškové členenie stavby na hlavnú obytnú časť a hosťovskú časť sa začína už vo vstupnej časti domu. Takto sa môže, v prípade potreby oddeliť pohyb návštevníkov od intímnejšej obytnej zóny.
V exteriéri sú využité aj plochy pri bočných fasádach domu. Východná strana medzi fasádou a oplotením je širšia a slúži ako chránený exteriér s terasou pre wellness a spálňovú časť obytného podlažia. Západná strana je užšia, no nezostáva nevyužitá, slúži ako priestor opticky rozširujúci ústrednú chodbu, spájajúcu nástupnú a obytnú časť stavby. Všetky chránené exteriérové plochy okolo vily obsahujú komponované sadové úpravy s umeleckými dielami, viditeľné prostredníctvom celopresklených stien z jeho obytných častí, čím exteriér opticky rozšíruje interiér na celú šírku pozemku. O ochranu súkromia interiéru vily sa starajú múry oplotenia vedúce po pozdĺžnych hranách pozemku. Múry majú okrem ochrannej a oddeľovacej funkcie aj úlohu pozadia pre spomínané sadové úpravy a umelecké diela.

Autori: Braňo Hovorka, Martin Paulíny
Lokalita: Hrubá Borša, okres Senec
Návrh, projekt: 2011 - 2012