SKEN

Ideový návrh exkluzívnej luxusnej vily vznášajúcej sa na odvážnej konzole na prudkom svahovitom pozemku vysoko nad mestom.

Prezentovaný ideový návrh exkluzívnej vily, spracovaný v rámci ponukového konania, je umiestnený v svahovitom pozemku na úpätí Kremnických hôr nad Banskou Bystricou. Idea domu, ktorý obsahuje svoje technické zázemie v nástupnom suteréne a všetky obytné časti dennú aj nočnú v jednej výškovej úrovni na samostatnom obytnom podlaží, je daná záujmom o čo najpohodlnejšiu prevádzku domu. Okrem príchodu a odchodu z domu nie sú obyvatelia domu nútení prekonávať výškové úrovne, čo platí aj pre kontakt s obytným záhradným exteriérom. Výšková úroveň obytného podlažia je s ohľadom na moduláciu terénu a snahu o maximalizáciu výhľadu až 8 m nad výškovou úrovňou suterénu, čím vzniká základná tvarová figúra vily, konzola vznášajúceho sa obytného podlažia . . .

Koncept jednoúrovňového obytného podlažia je v tomto prípade umiestnený na rozsiahlom pozemku s veľkým sklonom. Pozemok stúpa do svahu od svojej severnej hrany, ktorá naväzuje na obslužnú komunikáciu. Výhľad na mesto je v smere severnom, ponad uvedenú komunikáciu. Záhradná časť pozemku je orientovaná južne. V porovnaní s našimi predchádzajúcimi stavbami podobnej koncepcie je Vila SW svojimi rozmermi nadštandardná. V rámci nástupného suterénu obsahuje garáže, technologické miestnosti a skladové priestory. Suterén je s hlavným obytným podlažím prepojený schodiskom a výťahom. V obytnom podlaží sa nachádza denná aj nočná časť domu. Denná časť obsahuje veľkú obytnú halu s kuchyňou a jedálňou, pracovňu, vstupnú halu a exteriérové zázemie s terasou a grilom. Nočná časť obsahuje viacero spální, pričom každá z nich je navrhnutá v apartmánovom duchu, hosťovský apartmán a wellness časť. Všetky popisované časti obytného podlažia sú zoskupené okolo záhradnej terasy, s ktorou sú priamo prepojené prostredníctvom celopresklených stien. Exkluzívny výhľad na mesto Banská Bystrica a okolité horstvá je v severovýchodnom smere. Z priestorov vily je výhľad prístupný z obytnej haly, pracovne a hlavných spální. Architektonicky a výtvarne je Vila SW založená na kombinácii v teréne ukotveného technického suterénu a dominantnej vznášajúcej sa konzoly hlavného obytného podlažia, ktorá je zvýraznená predovšetkým ich značným výškovým odsadením a vzájomnou miernou pôdorysnou rotáciou. Kompozícia stavby je dopovedaná vertikálnym telesom výťahu a vlnovkou exteriérových schodísk.

Autori: Braňo Hovorka, Martin Paulíny
Lokalita: Banská Bystrica
Ideový návrh: 2011

Publikácie: medzi favoritmi na squared+