SKEN

Rekonštrukcia historického meštianskeho domu na námestí SNP v Banskej Bystrici, komplexná ponuka gastronomických služieb šéfkuchára Petra Kulhányho.

Zámerom súčasného majiteľa domu, známeho banskobystrického šéfkuchára Petra Kulhányho je vybudovať v objekte komplexnú gastro prevádzku. Á-la-carte reštaurácia, pizzeria, drink bar, kaviareň, vínna pivnica. V rámci úprav interiérov je cieľom ich obnova v pôvodnom historickom rozsahu, nič nové nepristavovať a nenadstavovať. Eliminovať nánosy z 20. storočia, priestory zjednodušiť, staré siene zväčšiť na pôvodné rozmery, odstrániť novšie vrstvy materiálov. Ukázať plné rozsahy klenieb a štukovej výzdoby, odkryť pôvodnú povrchovú úpravu stien . . .

História meštianskeho domu č. 12 na námestí v Banskej Bystrici sa začína v 15. storočí. V kúte námestia vznikol malý, jednopodlažný gotický dom. Nezastavaná strana pozemku sa postupne stala krytým prejazdom na zadný dvor, dom sa rozrástol o ďalšie podlažia. Terén námestia sa v priebehu stáročí zdvihol, prízemie sa stalo pivnicou. Prvým vlastníkom domu bol Juraj Mitzko, mäsiar, ťažiar, obchodník s meďou, člen mestskej rady, ale aj prešibaný falšovateľ striebra. Po Mitzkovcoch sa vlastníkmi domu postupne stávali ďalší významní podnikatelia a mešťanostovia. V prvej polovici 19. storočia dom kúpil Jozef Wagner, dobrodruh ktorého stopa mizne v Mexiku, ako dobrovoľník sa zúčastnil bojov Maximiliána Habsburského o mexický trón. Ďalšími vlastníkmi boli stavebný podnikateľ Alois Peierberger, či známi Porgesovci. Vývoj objektu sa zavŕšil v období secesie, z ktorého má stavba centrálne schodisko s typickým strešným svetlíkom a uličnú fasádu s peknou štukovou výzdobou.

Meštiansky dom je viacpodlažný, pamiatkovo chránený objekt s podpivničením a nevyužívaným podkrovím. Viacpodlažnosť vo väzbe na dve jeho interiérové schodiská, zaujímavá škála interiérových priestorov a tiež ich prienikov, ktoré vznikli prestavbami v priebehu stáročí je dobrým východiskom pre návrh mnohovrstvého interiéru pohostinských služieb. Pre prevádzku interiéru je kľúčová veľká priebežná chodba na prízemí a centrálne schodisko z nej priamo prístupné. Ďalšie schodisko, ktoré vzniklo uprostred 20. storočia a prepája veľké siene prízemia a prvého podlažia otočené smerom k námestiu, je možné využiť pre zjednodušenie a variabilitu pohybu návštevníkov v prevádzke. Tento typ nového schodiska a úpravy klenby nad ním by už v súčasnosti z pohľadu pamiatkovej ochrany nebol možný, nakoľko je však v stavbe prítomný, bolo ho možné využiť.

Vstupom do prevádzky bude priebežná chodba, proporciou v podstate hala, na prízemí. Spojí terasu na námestí s barom a kuchyňou a uvedie návštevníkov ďalej do hĺbky stavby. Nasmeruje ich na hlavné secesné schodisko, k veľkej sieni s barom a prepojí celú prevádzku s centrálnymi toaletami na prízemí. Sieň s barom bude, dobre viditeľná z námestia. Budú sa v nej podávať raňajky, či rýchlejšie formy občerstvenia, vytvoríme tu kaviareň a bar. Sedieť sa bude aj priamo v priestore výkladov, ako živé logo prevádzky. Dizajn veľkého dreveného baru bude kompaktne prepojený s obkladom schodiska, vedúcim do reštauračnej siene na prvom poschodí prevádzky, priamo nad barovou sieňou. Schodisko bude využiteľné aj ako pohotovostné sedenie. Za schodiskom sa bude nachádzať hlavná sieň Á la carte reštaurácie s vizuálne atraktívnou otvorenou kuchyňou. Ďalej sa na poschodí bude nachádzať menší bar s možnosťou posedenia pri krbe a salón pre skupinové akcie. Škála funkcií bude doplnená o dve kongresové siene na druhom poschodí pred ktorými bude priestor pre catering. Druhé poschodie bude mať vlastné hygienické zázemie a šatňu pre kongresy. Firemné priestory so zázemím zamestnancov, práčovňou, kotolňou, administratíva a vedenie spoločnosti uzatvárajú náplň tohoto podlažia. Podkrovné priestory nebudú zatiaľ finálne doriešené, v budúcnosti sa uvažuje s vybudovaním podkrovného pohotovostného bývania majiteľa.

Vizualita návrhu interiérov je postavená na kontexte ich histórie a jednoduchých interiérových prvkov tvoriacich nevyhnutné moderné vybavenie. Pôvodné omietky a štuková výzdoba bude doplnená o terazzo podlahy, ručne robené cementové a tehlové dlažby a drevené palubovky. Nábytkové prvky sú navrhnuté v modernom, no veľmi pohodlnom riešení. Dôraz pri výbere bol kladený na sedací nábytok, ktorý je s ohľadom na potrebnú pestrosť variovaný od nábytku s filozofiou rýchlej obrátkovosti hostí na prízemí, až po veľmi pohodlný, pre dlhšie sedenie určený čalúnený nábytok na poschodiach. Časť navrhovaných svietidiel je skrytých a ich účelom je nasvetľovať dôležité klenby a steny. Ďalšie svietidlá zabezpečujú osvetlenie stolov, barov, kuchyne, či priestorov prípravy. Asi najpodstatnejšou vlastnosťou svetelných zdrojov, bude nevyhnutnosť správneho zvolenia ich tonality v odtieňoch teplých farieb, vzbudzujúcich na večerný relax orientované pocity. Svetelná scéna reštaurácie bude doplnená o scénické osvetlenie barov prezentujúcich ponúkané nápoje, osvetlenie dekoračnej interiérovej zelene, či otvorenej kuchyne na poschodí. S ohľadom na exteriérovú terasu na námestí a loggiu v dvorovej časti stavby bude veľmi dôležitá aj premyslená iluminácia fasád.

Architekti: Braňo Hovorka, Martin Paulíny, Natália Michalová
Spolupráca: Marek Peťovský
Investor: Smartfood s.r.o.
Lokalita: Námestie SNP 12, Banská Bystrica
Návrh a projekt: 2017 - 2021
Realizácia: 2018 - 2022