SKEN

Moderný rodinný dom svojou formou a dispozíciou stúpa po existujúcom svahu v smere od ulice do záhrady, pričom v dome dve schodiskové ramená vytvárajú tri samostatné výškové úrovne.

Moderný rodinný dom svojou formou a dispozíciou stúpa po existujúcom svahu v smere od ulice do záhrady, pričom v dome dve schodiskové ramená vytvárajú tri samostatné výškové úrovne.

Rodinný dom s názvom K2 je postavený v obci Kynceľová neďaleko Banskej Bystrice. V susedstve stojí „Dom zlomu", ktorý je rovnako dielom nášho ateliéru. Obyvateľmi Domu K2 je starší manželský pár. Susedný skôr postavený rodinný dom obývajú ich deti a vnuci. Obe stavby sú príkladom spoločného bývania viacerých generácií, pričom je toto spolužitie zamerané na zdieľanie spoločných exteriérov. Zámerom pri navrhovaní Domu K2 nebolo vytvoriť doplnok pre skôr postavený objekt, ale plnohodnotný dom s vlastnou, na mieru navrhnutou koncepciou . . .

Sklonitý terén a požiadavky užívateľov priniesli ideu domu, ktorý svojou formou a dispozíciou stúpa po existujúcom svahu v smere od ulice do záhrady. Sledovanie svahovitého terénu sa z hľadiska prevídzkového konceptu domu viaže k dvom jednoramenným schodiskám, ktoré prekonávajú výškový rozdiel medzi vstupnou uličnou a záhradnou časťou pozemku, pričom v dome vytvárajú tri samostatné výškové úrovne. Schodiskové ramená sa čitateľne prejavujú aj na vonkajšom dynamickom tvare objektu a tvoria jeho netradičnú formu v uličnom pohľade. Rozdelenie stavby na tri výškové úrovne v interiéri umožnilo dôsledne naplniť východiskovú požiadavku užívateľov; prevádzkovo a zvukovo oddeliť pracovňu, veľmi často využívanú na hosťovskú izbu, od hlavnej obytnej časti domu. Vstup do domu a vjazd do garáže sa nachádzajú v žltej fasádnej nike v suteréne. Suterén obsahuje všetky miestnosti technického, či skladového zázemia a výškovo nadväzuje na priľahlú uličnú komunikáciu. Výšková úroveň +1,5m sa začína za vstupným zádverím so schodiskom a obsahuje pracovňu, často využívanú ako hosťovská izba a malú kúpeľňu s toaletou. Veľké rohové okno v pracovni umožňuje z tejto časti domu panoramatický výhľad na ulicu. Nadväzujúcim schodiskovým ramenom je prístupná denná obytná časť stavby, ktorá na výškovej úrovni +3,0m obsahuje kuchyňu, komoru a priestrannú obývaciu halu. Z obývacej haly vedie popri celopresklenej fasáde otočenej do záhrady prechod do nočnej časti domu. Táto obsahuje spálňu a hygienické zázemie s kúpeľňou a samostatnou toaletou. Presklená fasáda v najvyššej úrovni domu zabezpečuje nadštandardné presvetlenie a preslnenie obytných miestností a umožňuje z nich aj výstup na záhradnú terasu. Veľké okno na opačnej, východnej fasáde zas kontroluje z priestoru kuchyne vstup do domu. Zaujímavá je aj strecha stavby, ktorá z úrovne záhradnej terasy za domom špirálovito stúpa systémom naklonených rovín ponad vnútorné schodiská pri uličnej fasáde do najvyššej strešnej úrovne. Väčšia časť strechy je bezúdržbovo zatrávnená a je pochôdzna, takže z úrovne terasy je možné za účelom údržby plynule vystúpiť na najvyššiu strešnú úroveň.

Autori: Braňo Hovorka, Martin Paulíny
Spolupráca: Zuzana Reháková
Lokalita: Kynceľová, okr. Banská Bystrica
Návrh, projekt: 2009-2011
Realizácia: 2010-2013

Ocenenia: Za dom K2 sme v roku 2014 získali nomináciu na Cenu Arch a v roku 2015 nomináciu na Cenu Dušana Jurkoviča.

archiweb, archdaily, architizer, archinfo   

 

A10 57/2014 - Dom K2 + Dom zlomuL4 2014 - House Design 4 - Dom K2Homie 06/2014 - Dom K2ARCH 12/13 - Dom K2Pekné bývanie 02/2014 - Dom K2Int-Ext 02/2014 - Dom K2