SKEN

Nevšedne tvarovaný rodinný dom s drevenými obkladmi fasád v dotyku s mohutným lesom, ktorý vytvára premenlivú živú kulisu jeho výhľadov.

Pozemok stúpa juhozápadným smerom od svojej najnižšie položenej hrany pri ceste do kopca k mohutnému zmiešanému lesu zaberajúcemu tretinu jeho rozlohy. Les v dotyku s domom sme považovali za výhodu lokality a snažili sa ju maximálne zúročiť. Les vytvára obytnej časti domu živú premenlivú kulisu, pričom zabezpečuje intimitu jej záhradnej terase. Hlavnú jednopodlažnú obytnú časť domu sme sa teda rozhodli orientovať predovšetkým naň. Objekt bol s ohľadom na minimalizáciu zemných prác a maximalizáciu veľkosti záhrady osadený po vrstevnici. Z osadenia vyplýva aj jeho pôdorysný tvar akoby odvesien trojuholníka . . .

Dom obýva štvorčlenná rodina. S ohľadom na jej požiadavku obytnej prevádzky bez schodiska, zároveň však na pozemku v kopci, je prevádzkovo jednopodlažný s nástupným suterénom.  Vstup je z fasády suterénu otočenej k ceste. Vstup a vjazd do garáže je integrovaný pod hmotou obytného podlažia v chránenej nike, vytvorenej formou vybratia zo základnej hmoty suterénu v smere vjazdu. Toto vybratie z hmoty domu sa zopakuje aj o podlažie vyššie, kde vytvára chránený výstup na terasu. Suterén obsahuje okrem garáže a vstupného zádveria aj všetky technické a skladové miestnosti domu. Priamo za vstupom do objektu je schodisko smerujúce nahor, do obytnej časti. Svetlo, ktoré ním preniká z veľkých presklených stien obytného podlažia, nástupnú niku presvetľuje a navádza návštevníka v postupe do domu. Po vystúpaní do obytnej úrovne domu sa ocitneme v hlavnej dennej časti obsahujúcej obývaciu halu s kuchyňou a jedálenským kútom. Tu sa otvára panoramatický výhľad na blízky les. Všetky presklené steny podlažia k nemu smerujú a jeho vnímanie umocňuje aj sklon pultovej strechy, ktorý sa smerom k lesu dvíha. Pultová strecha vytvorená na báze dreveného krovu významne tiež predlžuje dobu preslnenia obytných častí domu. Nočné časti domu sú umiestnené po stranách dennej. Spálňa rodičov sa nachádza priamo vedľa obytnej haly a širšia chodba, využiteľná aj ako detská herňa nás v opačnom smere privedie k dvom detským izbám a pracovni (hosťovskej izbe). Táto časť domu obsahuje kúpeľňu, wc a špecifický hygienický vstupno-výstupný uzol pre psov. Obytná hala a chodba smerujúca k detským izbám je v bezprostrednom kontakte so záhradným exteriérom. Okná detských izieb, spálne, ako aj okno z obytnej haly parapetom ktorého je vstavaný diván, smerujú na juhovýchod k ceste. Fasády domu sú obložené dreveným obkladom. Dom týmto materiálom deklaruje príslušnosť k lesu a tradičnej vidieckej lokalite, na územie ktorých vstupuje.

Autori: Braňo Hovorka, Martin Paulíny
Lokalita: Badín
Návrh, projekty: 2012 - 2015
Realizácia: 2015 - 2018