SKEN

Návrh moderného nízkonákladového bungalovu na okraji obce s výhľadom na blízky borovicový les a Nízke Tatry.

Zámerom klienta bola výstavba jednopodlažného, nízkonákladového rodinného domu na okraji obce Badín pri Banskej Bystrici. Podstatnou požiadavkou je vyťažiť maximum zo severovýchodného výhľadu na blízky borovicový les a Nízke Tatry. Šetrenie nákladov sa okrem minimálneho pôdorysu uplatňuje v koncepcii domu, ktorý sa svažitému terénu prispôsobuje a kopíruje ho v niekoľkých interiérových výškových úrovniach. Úrovne sa prejavujú aj v exteriéri stavby a podstatne určujú jej výtvarný architektonický výraz. Kopírovaním terénu sa podstatne minimalizujú náklady na zemné práce a kubatúru spodnej stavby . . .

Dom napĺňa svoje východiská aj osadením. Vzhľadom na terén, preslnenie a susedov bude stáť čo najbližšie k západnej hrane pozemku. V tomto smere nie sú potrebné okná a exteriér je pre pobyt nevyužiteľný. Pultovú strechu domu preto vyspádujeme smerom k tejto strane a strešnou krytinou prekryjeme aj nízku západnú fasádu. Voda bude po krytine a fasáde stekať do terénneho povrchového žľabu, čím ušetríme na odvodnení strechy. Z južnej strany objektu bude len vstup do domu a státie automobilu. Podstatný je výhľad na severovýchod a juhovýchodné preslnenie. Zaujímavý je pohyb v dome. Od nástupu sa návštevník pohybuje priamou chodbou za svetlom, smerom dolu (kopcom) až sa ocitne v hlavnej obytnej hale a otvorí sa mu výhľad na prírodnú scenériu s borovicovým lesom v popredí. Stavba sa od svojho vstupu smerom do hlavnej obytnej časti postupne otvára a uvoľňuje, čo súvisí s hierarchiou jej priestorov.
Domini obsahuje niekoľko výškových úrovní naplnených potrebnými miestnosťami. V smere od vstupu sú to skladové a úložné priestory, pracovňa a detská izba, potrebné hygienické a technické zázemie domu. Vyvrcholením dispozície je obývacia izba s kuchyňou a jedálňou, ako aj samostatná spálňa rodičov s vlastnou kúpeľňou. Základnou kostrou stavby je chodba, ktorá všetky miestnosti domu prepája v jeho osi, od vstupu po exteriérovú terasu pri obývacej hale a spálni. Konštrukčne je navrhovaný objekt vytvorený z drevených sendvičových panelov, takže je možné aby stavba dosiahla aj pasívny štandard. Podlahy budú masívne betónové a spolu s jedinou murovanou stenou budú tvoriť hlavnú akumulačnú hmotu domu. Nášľapné vrstvy podláh budú drevené. Šikmá pultová strecha je uvažovaná ľahká montovaná, z lepených drevených trámov, podbíjanie z drevených dosiek. Vonkajšia povrchová úprava strechy bude z titánzinkového zvitkového plechu. Terasy sú drevené, pričom záhrada na pozemku bude len v podobe ovocného sadu, bez zložitých terénnych a sadovníckych úprav.

Autori: Braňo Hovorka, Martin Paulíny, Zuzana Reháková
Lokalita: Badín
Návrh: 2011