SKEN

Moderný rodinný dom v starej záhrade uprostred mesta odpovedá svojím netradičným tvaroslovím na kladné aj záporné vlastnosti urbanistického kontextu.

Zadaním je vytvoriť na problematickom pozemku rodinný dom, nie príliš veľký ale ani malý, výhľadovo pre mladú štvorčlennú rodinu, ktorý by dočasne vhodne fungoval len pre klienta bez detí. Obývacia izba, hala ideálne vyššej svetlej výšky spojená s kuchyňou. Spálňa, dve detské izby, bez pracovne. Jedna detská izba bude v prípade potreby fungovať ako dočasná hosťovská. Sklad na bicykle, lyže a množstvo ďalších vecí. Pivnica s integrovanou kotolňou a práčovňou. Garáž nie je potrebná, stačí prístrešok . . .

Stromy sú na záhrade usporiadané do dvoch výraznejších blokov, na východnej a na západnej strane. Hmota je ku zeleným bariéram orientovaná svojimi pozdĺžnymi stranami, ku chodníku a vysokej bytovke krátkou priečnou stranou. Výrazná pozdĺžna hmota je naviac svojou priečnou stranou pritlačená až ku hrane pozemku na južnej strane, priamo až ku chodníku. Nie priamo obytnou plochou, ale skladom prístupným z exteriéru. Táto strana pozemku je negatívne najexponovanejšia, v úrovni chodníka bude chránená múrom. Stena a vlastne celá južná priečna strana domu bude obsahovať len jeden otvor, hlavné vstupné dvere na pozemok, do krytého podlubia. Tým je interiér domu chránený pred pohľadmi z balkónov a okien susednej bytovky.
Hmota domu výrazne predeľuje záhradu na dve časti. Pozdĺžne steny sú ale do veľkej miery chránené pred pohľadmi, preto môžu obsahovať veľké otvory prepájajúce interiér so záhradou. Plné steny sa tu rovnomerne striedajú s otvormi, v ktorých sú osadené veľké odsuvné presklené steny umožňujúce otvorenie celých šírok otvorov. Otvory prepájajú rozdelené časti záhrady priamo cez objekt, vnútro obývacej haly transformujú na letnú exteriérovú krytú terasu. Striedanie otvorov a plných stien vytvára na rozdiel od celopreskleného riešenia intimitu vnútorných priestorov, v tejto exponovanej lokalite s vysokými bytovkami vcelku požadovanej. Stromy sú vlastne jediné zaujímavé elementy v tejto lokalite, na ktoré sa dá orientovať. Všetky ostatné podnety sú prekážky a obmedzenia. Preto je hmota domu v časti presklených stien zdvihnutá tak, aby boli stromy viditeľné aj z hĺbky interiéru. Vytvárajú sa tým strmé pultové strechy, na ktorých sa naviac nebudú držať opadané listy a plody zo stromov. Jednotlivé pultové elementy sa orientovaním na stromy alebo skupinky stromov pravidelne striedajú, s rovnakými pôdorysnými rozmermi s výnimkou modulu so schodmi vedúcimi do horného podlažia, ale aj do suterénu. Hmoty jednotlivých pultových modulov a ich rytmické striedanie tvoria výraznú vonkajšiu formu domu, vnútri zase zaujímavo prestriedaný priestor. V dennej časti jednopodlažný, v nočnej časti dvojpodlažný. Cik-cak. Našou snahou bolo vytvoriť moderný dom na mieru svojmu pozemku, ale hlavne jeho okoliu, v ktorom je pre jeho obyvateľov pripravených niekoľko vrstiev zážitkov a možností vnímania interiéru ale aj exteriéru domu a záhrady. Vonkajšia tvár domu je nemenej dôležitá a vnáša do okolitej rozpačitej výstavby gesto jasnej koncepcie a kvality.

Autori: Braňo Hovorka, Martin Paulíny
Lokalita: centrum Banskej Bystrice
Návrh: 2016